Obchodní podmínky

Zákazník svou dokončenou objednávkou stvrzuje, že se seznámil s následujícími podmínkami a souhlasí s nimi v plném rozsahu:

 • Úvodní ustanovení

  Tyto obchodní podmínky platí pro internetový obchod www.sportnutition.cz . Podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího - tj. firmy Sport Nutrition - Vávra Stanislav a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží). Ceny v internetovém obchodu jsou aktuální ceny v Kč včetně DPH. Při registraci/objednávce je nutné uvést e-mail, kde po přijetí objednávky, je automaticky serverem odeslána zpráva o přijaté objednávce na server. Po odeslání objednávky je zasílán ještě jeden kontrolní e-mail, že zásilka byla odeslána, včetně informace o částce k úhradě a termínu dodání. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, zejména platnou výši ceny objednaného zboží v příslušném množství a registraci adresy v databázi firmy SPORT NUTRITION - Vávra Stanislav.

 • Objednávka, uzavření smlouvy Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Smlouva vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může vyžádat potvrzení objednávky. Potvrzení o přijetí objednávky bude odesláno e-mailem. Případné nesrovnalosti řešte zasláním e-mailu na adrese: info@sportnutrition.cz nebo telefonicky na čísle: 608 962 685.

 • Zrušení objednávky

  Zrušení objednávky ze strany prodávajícího je možné z technických důvodů, náhlé změny nákupních cen nebo jiných nepředvídatelných okolností apod. O důvodech zrušení a možných řešeních bude zákazník neprodleně vyrozuměn formou e-mailu případně telefonicky. V případě objednávek, kde zákazník opakovaně zásilky nepřebírá, firma SPORT NUTRITION další jeho objednávku neakceptuje. O neakceptování objednávky prodávající informuje na e-mailové adrese uvedené v objednávce.

  Zrušení objednávky ze strany kupujícího: Pokud si přejete potvrzenou objednávku změnit nebo zrušit je nutné bezodkladně kontaktovat prodávajícího.

 • Dodací a platební podmínky

  Místem plnění je adresa kupujícího uvedená v objednávce. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny. Prodávající dodá zboží neprodleně, zpravidla do 24 hodin od vyexpedování ze skladu (zpravidla do 2 pracovních dnů po doručení platné objednávky do jeho elektronické schránky, popř. po jejím potvrzení). V případě nemožnosti dodržení tohoto termínu, např. z technických důvodů, nepředvídatelných okolností apod., je zaslán zákazníkovi informační e-mail, popřípadě je kontaktován na mobilním čísle (pokud je uveden správně v objednávce) a informován o vzniklé situaci. V případě, že není uveden telefonický kontakt či e-mailová adresa, je objednávka vyřízena po odstranění vzniklé situace a zákazník souhlasí s opožděním odeslání zásilky. Kupní cena zboží je splatná v hotovosti (při převzetí dobírky) nebo bankovním převodem (platba předem). Zboží, které je objednáno "Na dobírku" se hradí v hotovosti dopravci při předání zboží. Zboží, které je objednáno "Bankovním převodem" se hradí předem na účet prodejce na základě pro forma faktury, až pak bude zboží odesláno zákazníkovi.

  Zákazníci v závislosti na objemu a četnosti objednávek získávají výhodnější ceny. Balné není zákazníkovi účtováno.

  • Poštovné v ČR činí 80 Kč. Při objednávce nad 2000 Kč (v platných cenách v den objednání) poštovné není účtováno.

  • Poštovné na Slovensko: činí 250 Kč při platbě na dobírku a 180 Kč při platbě převodem (bude zohledněno při fakturaci)

 • Odstoupení od kupní smlouvy

  V souladu se zákonem č. 367/2000 má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

  V takovém případě, je nutno nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím doručit zpět v uvedené lhůtě 14 dní (určující je datum doručení zboží prodávajícímu).

  Zákazník musí odeslat toto zboží zpět běžným balíkem (ne na dobírku) na adresu: SPORT NUTRITION - Vávra Stanislav, Týnecká 826/55, 779 00 Olomouc. Peníze za zboží budou vráceny - nutno uvést číslo účtu. Formulář k vyplnění naleznete ZDE 

 • Reklamace

  Zboží lze reklamovat dle stávajících platných právních norem. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u prodávajícího. Kupující je povinen zboží při převzetí bez zbytečných odkladů prohlédnout a zkontrolovat.

  Pokud je zásilka poničena, doporučujeme zásilku nepřebírat a neprodleně kontaktovat zákaznické centrum (vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce - převzetím se vystavujete možným problémům při reklamaci, případně odstoupení od koupě).

  V případě zjištění závad je kupující povinen tyto oznámit e-mailem, písemně nebo telefonicky do 3 dnů po převzetí zásilky prodávajícímu a dohodnut způsob uplatnění náhrady (výměna zboží, odstoupení od smlouvy, poskytnutí slevy). V případě vrácení zboží je nutné, aby bylo zboží neprodleně zasláno zpět ve stavu v jakém bylo zboží převzato od prodejce. Dále je povinen udat také důvod reklamace. Zákazník musí odeslat zboží zpět běžnou balíkovou zásilkou (ne na dobírku) na adresu: SPORT NUTRITION - Vávra Stanislav, Týnecká 826/55, 779 00 Olomouc

  Formulář k vyplnění naleznete ZDE Standardní záruka na produkty prodávané prodávajícím je 24 měsíců (pokud výrobce neuvádí jinak), pokud není uvedeno jinak (viz expirace na obalu). Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným užíváním a skladováním zboží. Na tyto škody nebo závady přípravku se nevztahuje a nebude poskytnuta záruka.

 • Prodávající se zavazuje dodržovat záruční lhůty garantované výrobcem.

 • Ochrana osobních dat

  Internetový obchod podle zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zpracovává osobní data a uchovává je v marketingové databázi firmy. Zákazník svým svobodným rozhodnutím dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a provozovatel údaje odstraní. Zpracované údaje jsou plně chráněny před zneužitím a nebudou poskytnuty třetím stranám.

 • Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

  1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu  info@sportnutrition.cz

  2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

  3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html. 

  4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

  5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

  6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online: zde. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

  7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

  8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

  9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

   

 • Závěrečná ustanovení

  Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

Akční výrobky:TOPlist
Facebook